Ansökningsanvisningar

Om stipendierna

Samuel Hubers konststiftelse delar årligen ut konststipendier till enskilda konstnärer och grupper som sysslar med musik, teater, dans, cirkus eller live-art. Produktionen som ansökan gäller skall också kunna betraktas som nutidskonst. Bidrag beviljas för inhemska projekt på alla språk och för icke-verbala projekt och är främst ämnat för frilanskonstnärer.

Stipendierna är avsedda för finansiering av yrkeskonstnärers projekt. Stiftelsen finansierar inte amatörproduktioner, utbildningsverksamhet eller studiearbeten. Stipendierna är projektstipendium, dvs. ansökan ska gälla en bestämd produktion. Endast en ansökan per produktion. Obs! Bolag eller företag kan inte beviljas stipendium.

Till enskilda sökande beviljas högst 1.500 €. Grupper kan beviljas högst 2.500 €, dock så att en persons bidrag inte överstiger 1.500 €.

Ansökningstiden för år 2024 är den 1. – 29.12.2023. Webbtjänsten för understödsansökningarna öppnas den 1 december. Obs! Den sista ansökningsdagen är fredagen den 29 december.

Samuel Hubers konststiftelses understödsbeslut för år 2023 kommer att publiceras måndagen den 20 mars. Mottagarna kommer att meddelas om bidragen personligen.

Gör understödsansökning >>