Samuel Hubers konststiftelse

20.3.2023

Det kom allt som allt 424 ansökningar av vilka 32 (7,5%) beviljades understöd. Understöden är sammanlagt 70.400 €.

Som primär konstform meddelades

Tack till alla för era ansökningar!

Ansökningarna har behandlats av en expert inom det respektive område som uppgetts som det primära. Stiftelsens styrelse har behandlat experternas förslag och tackar dem för deras goda arbete.

Siftelsens styrelse gratulerar varmt varje bidragstagare och tackar er för att ni håller den finska konstscenen levande genom att skapa ny och experimentell konst.

Beviljade stipendier

Den sökandens namn/gruppens namn – beviljat belopp – konstområde/konstområden

LIVE ART

Camping – € 2.500 – esitystaide, teatteri

Esitysteltta-työryhmä – € 2.500 – esitystaide, teatteri tanssi, musiikki

Iiris Syrjä – € 2.500 – esitystaide, teatteri, musiikki

Rising Star -työryhmä – € 2.500 – esitystaide, tanssi, teatteri

Valaistumiskone – € 1.600 – esitystaide

MUSIK

Hanna Haapamäki – € 1.500 – musiikki

Huoneen Syyllisin Mies – € 2.300 – musiikki

Jenni Venäläinen – € 1.500 – musiikki

Johan Emet – € 1.500 – musik, live-art

Kaisla Löyttyjärvi – € 1.500 – musiikki, teatteri, esitystaide

Kriina-työryhmä – € 2.500 – musiikki, teatteri, tanssi, esitystaide

Kuopus ja työryhmä – € 2.500 – musiikki

Punomo – € 2.500 – musiikki

Raka Bananer – € 2.500 – musik, dans, live art, teater

Sonja Nyman – € 2.500 – musiikki, esitystaide

Tero Hyväluoma – € 1.500 – musiikki

CIRKUS

<3-työryhmä – € 2.500 – sirkus, esitystaide

Jenny Mansikkasalo – € 2.500 – sirkus

Siiri Lehtiö – € 2.500 – sirkus, tanssi, esitystaide, teatteri

Sisus – € 2.500 – sirkus, tanssi, teatteri

DANS

Emmi Venna – € 1.500 – tanssi, musiikki, esitystaide

Hanna Brotherus – € 2.500 – tanssi, musiikki, teatteri, esitystaide

HOPP – € 2.500 – dans, musik, live art

Johanna Keinänen ja työryhmä – € 2.500 – tanssi, sirkus, teatteri

Johannes Purovaara – € 1.500 – tanssi, esitystaide, teatteri, musiikki

Post Breakers Revenge – € 2.500 – tanssi, esitystaide, teatteri

TIERRA / CURA työryhmä – € 2.500 – tanssi, esitystaide

TEATER

Anna-Mari Karvonen ja Tatu Nenonen – € 2.500 – teatteri, esitystaide

Arda Yildirim – € 1.500 – teatteri

Bakr Hasan ja työryhmä – € 2.500 – teatteri, musiikki

Chirana-ryhmä – € 2.500 – teatteri, esitystaide, musiikki, tanssi

Teater KvG med vänner – € 2.000 – teater, live art