Hakuohjeet

Apurahoista

Samuel Huberin taidesäätiö jakaa vuosittain taideapurahoja yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat nykytaiteen parissa musiikin, teatterin, tanssin, sirkus- ja esitystaiteen alalla. Tukea annetaan kaikenkielisille ja sanattomille kotimaisille hankkeille. Etusijalla ovat freelancerit.

Apurahat on suunnattu ammattilaisprojektien rahoitukseen. Emme rahoita harrastaja-, koulutus- tai opiskelijatöitä. Apurahat ovat kohdeapurahoja, eli hakemus on kohdennettava tiettyyn produktioon. Vain yksi hakemus per produktio. Huom! Yhtiöille ja yrityksille ei voida myöntää apurahoja.

Yksityisille apurahan hakijoille myönnetään max 1.500 €. Ryhmille myönnetään max 2.500 €, kuitenkin niin, ettei yhden henkilön saama apuraha ole yli 1.500 €.

Vuoden 2024 apurahojen hakuaika on 1. – 29.12.2023. Haun verkkopalvelu avautuu 1. joulukuuta. Huom! Viimeinen hakupäivä on perjantai 29. joulukuuta.

Päätökset vuoden 2023 apurahoista julkistetaan Samuel Huberin taidesäätiön nettisivulla maanantaina 20. maaliskuuta. Apurahoista ilmoitetaan saajille henkilökohtaisesti.

Tee apurahahakemus >>