Kontaktuppgifter

Samuel Hubers konststiftelse

PB 123
00141 Helsingfors
info(at)hubersaatio.fi

Kontaktperson: Mia Holopainen, stiftelsens sekreterare, +358 40 575 2742

Ladda ner Samuel Hubers konststiftelses logotyp >>


Dataskydd

Den registrerade sökanden har rätt att granska och vid behov korrigera information som stiftelsen har om den registrerade. Personuppgifter ges inte till utomstående, utom då skyldighet därtill föreligger, som vid givande av uppgifter till skattemyndigheter. Sökande kan begära att uppgifterna flyttas eller raderas. Uppgifterna uppbevaras 10 år. Dataskyddsbeskrivning tillhandahålls av stiftelsens funktionärer.

Stiftelsen använder sökandens uppgifter bl.a. till följande:
– Behandling av ansökan
– Beviljningsbeslutets publicering på nätsidan
– Rapportering till myndigheter

Dataskyddsanvisning >>